เรื่อง
  "กีฬา กศน.เกาะคาเกมส์" ประจำปี 2560  
วันที่  8/08/2560


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กีฬา กศน.เกาะคาเกมส์" ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 6 สิงหาคม 2560 โดยมี นางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์ ปลัดอำเภอเกาะคา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (แทน) นายอําเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 9 ตำบล รวมทั้งนักกีฬากลุ่มเป้าหมายพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริม สุขภาพพลานามัย สร้างความสมัครสมานสามัคคี และได้รับเกียรติจาก นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปิด มอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา การดำเนินการเป็นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355