เรื่อง
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
วันที่  14/06/2560


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร การนวดแผนไทย ของ กศน.ตำบลไหล่หิน ณ โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน โดยมีนางบัวพรรณ์ แก้วอรุณ เป็นวิทยากร โดยได้กล่าวให้กำลังใจ และชื่นชม ในความตั้งใจของผู้เรียน ที่ได้มาเรียนรู้ และได้เน้นย้ำในเรื่องของการรวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง และนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ในโอกาสต่อไป

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355