เรื่อง
  นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลใหม่พัฒนา  
วันที่  14/06/2560


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลใหม่พัฒนา โดยมีนายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลเป็นผู้รับการนิเทศ และได้ให้คำแนะนำกับครู ในการนำยางรถยนต์วางเป็นแนวรั้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อจะได้ปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนบริเวณโคนต้นไม้ให้นำเสวียนใส่ใบไม้สำหรับทำปุ๋ยรอบโคนต้นไม้ ในการเลี้ยงกบควรจัดทำสถานที่เลี้ยงให้เป็นสัดส่วน มีหลังคากันฝนกันแดด ปรับสภาพให้เหมาะสมเพื่อทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษา ประชาชน ได้มาศึกษาหาความรู้ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นายเจษฎา โสอิน ภาพ
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355