เรื่อง
  บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาเข้าร่วม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
วันที่  24/05/2560


รายละเอียด
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล เข้าร่วม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อนำไปขยายผล ให้กับผู้เรียน กศน. ในการสร้างทัศนคติและเข้าใจ ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. เข้าการอบรม เป็นผู้บริหาร สำนักงาน กศน .จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบล จากกลุ่มโซนหล่ายดอย ซึ่งจะได้นำผลการอบรมในครั้งนี้ ขยายไปยังครู กศน.ตำบลในพื้นที่ เพื่อให้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้มีความเข้าใจได้ต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355