ID
PWD
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการตั้งด่านตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง.............
 
ผังกระบวนงานใหม่ การตั้งด่านตรวจรถ ปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายการขนส่งทางบก สขจ.ลำปาง<   วันที่  20/02/2556 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การตั้งจุดตรวจ ของ สขจ.ลำปาง<   วันที่  20/02/2556 
 
งานแถลงข่าว ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ "การตั้งด่านตรวจรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง" วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ ลำปาง โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดฯ     วันที่  15/03/2556 
รูปการตรวจเยี่ยมของ รอก   วันที่  6/02/2556 
พิธีเปิดจุดตรวจ สภ.สบปราบ   วันที่  6/02/2556 

 
ทดสอบดาวน์โหลดเอกสาร<   วันที่  7/02/2556 
 
 
 
 

 

 
        
 
 
หน้าแรกความหมาย  |  หลักเกณฑ์การตั้งด่าน  | ติดต่อเรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง 1039 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Email: lampang@dlt.go.th